Udfordringerne

      udfordringerne ved at være sensitiv

Det er hårdt at være senstiv i en moderne verden hvor alt går stærkt, man er i støj hele tiden. Det forventes man er social hele tiden. Sensitive er mere påvirkelige overfor stresss, og er ikke gearede til og være på hele tiden.  Der er behov for ro og alenetider i løbet af dagen, for at kunne ryste dagens stress og andre indtryk af sig. Får sensitive ikke den ro og alene tid de har behov for, bliver de drænede for energi.

Det er dårligt for sensitive  at være i støj hele tiden. Det er derfor vigtigt der ro i hjemmet, hvor der base for at kunne lade batterierne op igen, efter en lang dag , ude i larmen.

Struktur og forudsigelighed er guld når det gælder om at forebygge stress hos sensitive. Sensitive er mere i kontakt med Amygdala i hjernen, også kaldet krybdyr hjernen. Alt uforudsigelighed går lige i systemet og opfattes som livsfarligt i Amygdala. Fordi sensitive  er mere i kontakt med amygdala, er de mere i kontakt med hvad der er godt eller skidt for dem. Får de rum til og indrette sig efter deres græser og behov, vil de kunne opnå en høj trivsel.

Det er vigtigt at ligge mærke til om man udviser en adfærd der stresser den sensitive. Dominerende adfærd, råben og skrigen er meget dårligt for sensitive mennesker.

Store forsamlinger kan virke overvældende for sensitive og det er en rigtig god ide og tage små pauser i løbet af den tid forsamlingen varer, hvis  det er muligt.


Hvordan kommer flere i job?


Det er der ikke noget enkelt konkret svar på. Men et godt bud er at der skal oprettes arbejdsplads pladser der kan rumme sensitive, og deres talenter.

Der skal tænkes i helt nye baner, og det skal anerkendes at en stor del af sensitive aldrig kommer til, at arbejde på normal vis. Mange sensitive har et eller flere særlige talenter, der vil kunne bidrage til samfundet, hvis de rette omstændigheder er til stede. Det kræver der kommer nogle iværksættere på banen, med nogle helt nye modeller af arbejdspladser man ikke har set før. Noget andet der også er i spil for at beskæftigelse skal kunne lykkes er økonomien. Alt for mange senstive lever med stram økonomi, hvis også er en kæmpe stress faktor. Hvis økonomien ikke var en stress faktor ville dette betyde at flere sensitive kunne dyrke deres kreativitet.